--------------------------------
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΙΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
Βιομηχανία Μπαχαρικών
Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου
Οικ. Τετράγωνο 39Α
Τ.Θ. 1189, Τ.Κ. 570 22
Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 796.448
Fax: 2310 796.447
Email: info@kourikos.gr


Στη βιομηχανία μπαχαρικών "ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΙΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε." παράγουμε, συσκευάζουμε και εμπορευόμαστε μπαχαρικά και βότανα από την ίδρυση της το 1971, στην ιστορική περιοχή της Θεσσαλονίκης, Λαδάδικα. Διατηρούμε αυτή την παράδοση στη σύγχρονη εργοστασιακή μονάδα στη Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης.

Για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των καταναλωτών, ελέγχουμε την ποιότητα των προϊόντων, δοκιμάζουμε διαφορετικές μεθόδους παραγωγής, και σχεδιάζουμε καινούρια προϊόντα. Με την εμπειρία μας στον τομέα τροφίμων, εργαζόμαστε υπεύθυνα και δημιουργούμε μακροπρόθεσμες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας.

Η ποιότητα των προϊόντων είναι το πρωταρχικό μέλημα στην παράδοση της εταιρείας. Για την εξασφάλιση και την πιστοποίηση της ποιότητας, σχεδιάσαμε ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000, και ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίμων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο Ανάλυσης Επικινδυνότητας των Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου - HACCP / ISO 22000.


.


© 2009 kourikos.gr  |  all rights reserved
.